Arbeidspakke 4

- EPICC Selvvurderingsverktøy

In WP 4 we will translate the EPICC Spiritual Care Educational Standard Self-assessment Tool into Norwegian and develop and test the EPICC Spiritual Care Educational Standard into a self-assessment questionnaire and promote the use of it.

Leader: Professor Tove Giske
Time frame: 2020 – 2023


Working group:

Associate Professor Britt M Kuven, Western Norway University of Applies Sciences,

Associate Professor Venke Ueland, University of Stavanger,

Associate Professor Bodil Bø Våga, University of Stavanger,

Professor Wilfred McSherry,

Professor Pamela Cone,

Professor Linda Ross, and

Professor Rene van Leeuwen.


I perioden 2016 – 2019 arbeidde 31 forskarar og undervisarar frå 21 europeisks land i eit ERASMUS+ prosjekt med navnet EPICC (www.epicc-project.eu ) med å utvikle ein standard for utdanning i åndeleg omsorg for sjukepleiarstudentar. I arbeidspakke 4 i SEP-prosjektet har vi omsett denne standarden til norsk og brukt denne prosedyra for omsetting:

  1. Ei gruppe på fire, som kunne både engelsk og norsk, og som kjente til tematikken åndeleg omsorg i sjukepleien, omsette standarden frå engelsk til norsk – individuelt og som gruppe.
  2. Lederen for arbeidspakke 4 gjekk gjennom omsettelsen og justerte den for godkjenning på dette nivået.
  3. To personar, som var gode i norsk og engelsk og som ikkje kjente til standarden, omsette den kvar for seg, tilbake til engelsk.
  4. Eit ekspertpanel på seks personar, med gode kunnskapar i norsk og engelsk, og som representerte sjukepleie, utdanning og forsking, vurderte den opprinnelege engelske versjonen, den norske omsettelsen og dei to engelske tilbake-omsettelsane og skreiv fram den endelege norske omsettelsen som du kan finne her.

For more information about the EPICC work-group, visit www.epicc-project.eu.

I forbindelse med testingen av det norske EPICC -verktøyet er to artikler er skrevet: