Om SEP 2


Spiritual Care Education and Practice Development (SEP) er et av VID Vitenskapelige Høgskole sine fremragende forskningsmiljø

Vår visjon i SEP er å bidra til å forbedre åndelig omsorg i sykepleiepraksis til fordel for pasientene. 


Det overordnede målet er at SEP-prosjektet utvikler seg til et internasjonalt anerkjent «Center of Excellence for Spiritual Care Education» for sykepleierstudenter.


SEP 2 forsetter arbeidet fra SEP 1 (se sluttrapport SEP 1). Du kan lese mer om arbeidet i SEP under arbeidspakkene i menyen.