Arbeidspakke 3

- Eldreomsorg

Prosjektet «Forståelse av åndelig omsorg på sykehjem» inngår som en av fem arbeidspakker i prosjektet «Spiritual Care Education and Practice Development (SEP)».


Formålet med arbeidspakken er å bidra med ny kunnskap om forståelsen av åndelig omsorg blant helsepersonell og pasienter på sykehjem, og å synliggjøre kunnskap og ferdigheter som helsepersonell trenger for å kunne ivareta beboernes åndelighet. Det overordnede forskningsspørsmålet for arbeidspakke 3 er: Hva er forståelsen av åndelig omsorg blant helsepersonell og beboere i sykehjem, og hvilke kunnskaper/ferdigheter trengs for å ivareta beboernes åndelighet? Arbeidspakkenbestår av tre delstudier, og hver utgjør en artikkel. Artikkelen til delstudie 3 er under vurdering og presenteres derfor ikke her.


Første artikkel til prosjektet "Understanding Spiritual Care—Perspectives from Healthcare Professionals in a Norwegian Nursing Home" kan leses her:

https://www.mdpi.com/2077-1444/13/3/239Andre artikkel "A qualitative hermeneutical understanding of spiritual care in old age when living in a nursing home: The residents' voices" kan leses her: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jocn.16855