WP 2 - Eldreomsorg

I Arbeidspakke 2 (WP 2) vil en stipendiat bygge videre på forskningen fra SEP 1 (se Sluttrapport SEP 1) og utvikle undervisningsmateriale innen åndelig omsorg for sykehjemsansatte. 


Tidsramme: 2024-2026