Tid: 5. desember               Sted: VID Campus Haraldsplass

Program:

12.00 – 12.45: Registrering og lunsj

13.00 – 13.05: Velkommen v/Linda Rykkje og Trond Eirik Bergflødt

13.05 – 13.20: Åndelig omsorg og demens; pleieres refleksjoner v/Liv Skomakerstuen Ødbehr

13.20 – 13.35: Åndelig omsorg og demens; pasienters refleksjoner v/Linda Rykkje og Kristin Ferstad 

13.35 – 13.50: Erfaringer med åndelig omsorg på demensavdeling v/ Ingebjørg Jordbrekk

13.50 - 14.05: Pause med kaffe/te

14.05 – 14.40: Skravlegrupper

14.40 – 15.00: Plenum og avslutning/ plan for videreføring av nettverk

 

Et samarbeid mellom: