Tid: 5. desember               Sted: VID Campus Haraldsplass

Program:

12.00 – 12.45: Registrering og lunsj

13.00 – 13.05: Velkommen

v/Linda Rykkje og Trond Eirik Bergflødt

13.05 – 13.20: Åndelig omsorg og demens;

pleieres refleksjoner v/Liv Skomakerstuen Ødbehr

13.20 – 13.35: Åndelig omsorg og demens;

pasienters refleksjoner v/Linda Rykkje og Kristin Ferstad 

13.35 – 13.50: Erfaringer med åndelig omsorg på demensavdeling

v/ Ingebjørg Jordbrekk

13.50 - 14.05: Pause med kaffe/te

14.05 – 14.40: Skravlegrupper

14.40 – 15.00: Plenum og avslutning/ plan for videreføring av nettverk

 

Målsetting med seminaret: 

Å formidle forskningsbasert kunnskap om betydningen av åndelig omsorg innen eldreomsorg, samt dele, drøfte og reflekstere over hvordand et kan være mulig å bedre kvaliteten i praksis. 

Et samarbeid mellom: 

Program:

12.00 – 12.45: Registrering og lunsj rom 605

12.55– 13.05: Velkommen ved Tove & info om bakgrunnen for seminaret rom 207 = i første etasje ved biblioteket.

13.05 – 13.40: Åndelege og eksistensielle erfaringar hos pasientar innan psykisk helse. Presentasjon av forsking v/Camilla Holm, ph.d. stipendiat ved VID  

13.40 – 13.55: Erfaringar frå  samling i Tysvær i september med personalet  innan psykisk helse og rus. Innspel til behov for undervisningsopplegg v/Tysvær helse og rus, navn kjem seinare 

13.55 – 14.10: Kordan eg som pasient ønsket å bli møtt i forhold til åndeleg tilnærming og omsorg v/ Linda Garvik, erfaringskonsulent  

14.10- 14.20: Pause med kaffi/te

14.20- 14.30: Introduksjon til metodikk til systematisk utvikling av undervisningsmateriell for praksis

v/ Sølvi Anne Eide Lunde, høgskulelektor HVL, Haugesund 

14.30- 14.50: Workshop med innspel til vidareutvikling av undervisningsmateriell  

14.50- 15.00: Avslutning og vegen vidare for nettverket  

Målsetting med seminaret:

  • At helsepersonell som arbeider innan psykisk helse og rustenesta i kommunehelsetenesta  skal bli tryggare, modigare og opnaren i møte med åndelege og eksistensielle forhold hos pasientar dei arbeider med og at dei blir tydelegare rollemodellar for studentar 
  • Starte ein prosess for utvikling undervisningsmateriell for helsepersonell og studentar