WP 3 - Åndelig omsorg i utdanning

PhD-student Joanne Lassche-Scheffer skal forske på implementering av EPICC sitt Selevalueringsverktøy for bachelorstudenter i sykepleierutdanning ved Viaa Universitet i Nederland.


Tidsramme: 2023–2026

Veiledere: Tove Giske og Bart Cusveller
Utvikle lærernes ferdigheter i veiledning innen åndelig omsorg. Prosjektet rettes mot lærere for førsteårs sykepleierstudenter ved VID i sykehjemspraksis.


Tidsramme: 2024 – 2026

Ansvarlig person: Kirsten Tornøe

Internasjonalt samarbeid for å styrke åndelig omsorg i utdanningen. Vi har et aktivt samarbeid med Benson Owusu ved Central University i Ghana og Silvia Caldeira, ved Universidade Católica Portuguesa i Portugal.


Tidsramme: 2024 – 2026