Om SEP

Spiritual Care Education and Practice Development (SEP)er et av VID Vitenskapelige Høgskole sine fremragende forskningsmiljø.

Vår visjon i SEP er å bidra til å forbedre åndelig omsorg i sykepleiepraksis til fordel for pasientene.


Det overordnede målet er at SEP-prosjektet utvikler seg til et internasjonalt anerkjent «Center of Excellence for Spiritual Care Education» for sykepleierstudenter.Mål for SEP:

  • Å bli et internasjonalt fremragende forskningsmiljø for åndelig omsorg og utdanning innen åndelig omsorg
  • Utvikle modeller for å styrke læringsprosessen i klinisk praksis
  • Bidra til et global-sør-perspektiv; bygge samarbeid med School of nursing ved Christian University i Nord-Haiti