WP 1 - Psykisk Helse

Det er lite forskning på Åndelig omsorg innen psykisk helse, og enda mindre forskning som bringer fram pasientenes stemmer. I Arbeidspakke 1 (WP1) har vi etablert et nettverk på Vestlandet for åndelig omsorg innen psykisk helse. I WP1 vil vi samarbeide med praksis innen psykisk helse og bruke filmen Simon og Gud for å oppmuntre til dialog blant helsepersonell om hvordan åndelig omsorg og tro kan integreres i psykisk helse på en trygg måte.


Les mer om arbeidet innen psykisk helse i SEP 1 Sluttrapport SEP 1


Leder: Professor Tove Giske og Sølvi Eide

Tidsramme: 2024 – 2026