WP 4 - Videreutdanning

Videreutdanning i Storbritannia.

Samarbeid med professor Linda Ross University of South Wales som har mottatt finansiering for seg selv og professor Wilfred McSherry Staffordshire University, for å utvikle og teste et CPE(Continuing Professional Education)-program bestående av 6 moduler.


Tidsramme: 2024 – 2025

Ansvarlige personer: Linda Ross, Wilfred McSherry og Tove Giske

Videreutdanning i Ghana.

Samarbeid med PhD-student Benson Owusu ved Central University i Ghana.


Tidsramme: 2024 – 2025

Ansvarlige personer: Benson Owusu, Linda Ross, Wilfred McSherry og Tove Giske

Videreutdanning i Calefornia.


Tidsramme: 2024 – 2025

Ansvarlige personer: Pamela Cone og Tove Giske