WP 5 - EPICC oversettelse

I SEP2 vil vi jobbe videre med oversettelse og testing av EPICC-verktøyet på fransk.


Tidsramme: 2024 – 2026

Ansvarlige personer: Pamela Cone