Åndelig omsorg i sykepleie og helsefag. 

Nettverket representerer både utdanning, forsking og praksisfelt på Vestlandet og har hovedfokus på områdene eldreomsorg og psykisk helse.

Marianne Morland


VID vitenskapelige høgskole


E-post: marianne.morland@vid.no

Tove Giske


VID vitenskapelige høgskole


E-post: tove.giske@vid.no

Britt Moene Kuven


VID vitenskapelige høgskole


E-post: Britt.Kuven@vid.no

Olaug Kristin Eikeland Hindal

Utviklingssenter for helse og omsorgstjenester


Telefon: 952 77 521 

E-post: 

olaug.hindal@haugesund.kommune.no

Ronny Heimli


Spesialrådgiver Etat for sykehjem

Bergen kommune

 

Telefon: 400 52 600

E-post: 

ronny.heimli@bergen.kommune.no

Linda Rykkje


VID vitenskapelige høgskole
E-post: linda.rykkje@vid.no

Sølvi Anne Eide Lunde


Høgskulen på Vestlandet


E-post: solvi.lunde@hvl.no

Danuta Teresa Zablotna

Høgskulen på Vestlandet


E-post: Danuta.Teresa.Zablotna@hvl.no

Bodil Bø


Universitetet i Stavanger


E-post: bodil.bo@uis.no

Kristin Ferstad


VID vitenskapelige høgskole


E-post: Kristin.ferstad@vid.no

Marte Bygstad-Landro


VID vitenskapelige høgskole


marte.bygstad.landro@vid.no