Åndelig omsorg i sykepleie og helsefag. 

Nettverket representerer både utdanning, forsking og praksisfelt på Vestlandet og har hovedfokus på områdene eldreomsorg og psykisk helse.

Psykisk helse

Tove Giske

VID vitenskapelige høgskole


tove.giske@vid.no

Tove Giske


VID vitenskapelige høgskole


marte.bygstad.landro@vid.no


Sølvi Anne Eide Lunde


VID vitenskapelige høgskole


solvi.lunde@hvl.no

Solveig Olerud

VID vitenskapelig høyskole

Helse Vest


solveig.olerud@vid.no

Linda Garvik

Konsulent Bergen Kommune


lindagarvik@live.no

Eldreomsorg

Linda Rykkje


VID vitenskapelige høgskole


linda.rykkje@vid.no

Britt Moene Kuven

VID vitenskapelige høgskole


Britt.Kuven@vid.no

Marianne Morland

VID vitenskapelige høgskole


marianne.morland@vid.no

Kristin Ferstad


Olaug Kristin Eikeland Hindal

Ronny Heimli


Spesialrådgiver Etat for sykehjem

Bergen kommune

 

ronny.heimli@bergen.kommune.no

VID vitenskapelige høgskole


E-post: Kristin.ferstad@vid.no

Utviklingssenter for helse og omsorgstjenester


olaug.hindal@haugesund.kommune.no

Danuta Teresa Zablotna

Høgskulen på Vestlandet


Danuta.Teresa.Zablotna@hvl.no

Bodil Bø


Universitetet i Stavanger


bodil.bo@uis.no