Ressurser

RessurssiderEPICC (Enhancing Nurses’ and Midwives’ Competence in Providing Spiritual Care through Innovative Education and Compassionate Care) 
EPICC nettverk. Engelskspråklig nettsted: http://blogs.staffs.ac.uk/epicc


Retningslinje OUS
Åndelige og eksistensielle behov hos pasienter og pårørende: https://ehandboken.ous-hf.no/document/134012#23


Retningslinje palliasjon
2.6 Åndelige og eksistensielle utfordringer: https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/palliasjon/kjennetegn-og-utfordringer-ved-palliasjon/%C3%85ndelige-og-eksistensielle-utfordringer

ArtiklerImplementing quality improvement efforts in spiritual care: outcomes from the interprofessional spiritual care education curriculum. August 2021. Journal of Health Care Chaplaincy. DOI: 10.1080/08854726.2021.1917168


Educational interventions and strategies for spiritual care in nursing and healthcare students and staff: A scoping review https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jocn.16067

BøkerEnhancing Nurses’ and Midwives’ Competence in Providing Spiritual Care, 2021: https://www.springer.com/gp/book/9783030658878


Å ta vare på heile mennesket: handbok i åndeleg omsorg, 2019: https://samlaget.no/products/a-ta-vare-pa-heile-mennesket-handbok-i-andeleg-omsorg


Åndelig omsorg, dansk bok, 2019: https://www.adlibris.com/no/bok/andelig-omsorg-9788762817234

Hvordan tilrettelegge for åndelig omsorg i møte med ulike livssyn


Hva kan åndelig omsorg være?

Tove Giske sammenligner hvor komfortable sykepleiere er med å innhente opplysninger om åndelig omsorg og hvordan pasientene opplever at en slik datasamling blir gjennomført.

Ta kontakt