Prosjektet «Forståelse av åndelig omsorg på sykehjem» inngår som en av fem arbeidspakker

i prosjektet «Spiritual Care Education and Practice Development (SEP)».


Prosjektets formål er å utvikle et undervisningsopplegg om åndelig omsorg for helsepersonell som jobber i sykehjem. Prosjektet ønsker å styrke helsepersonells kompetanse om åndelig omsorg

slik at de kan være gode forbilde for hverandre i arbeidet med åndelig omsorg i eldreomsorgen.

Prosjektet består av tre delprosjekt:

  1. Forståelse av åndelig omsorg: fokusgruppeintervju og individuelle intervju
  2. Hvordan lære åndelig omsorg i klinisk praksis: fokusgruppeintervju og individuelle intervju
  3. Pre- og post kompetansekartlegging av ansatte i sykehjem


Første artikkel til prosjektet "Understanding Spiritual Care—Perspectives from Healthcare Professionals in a Norwegian Nursing Home" finnes her:

https://www.mdpi.com/2077-1444/13/3/239


Under delprosjekt 1 vil det bli gjennomført intervjuere av beboere og pårørende. Prosjektet er godkjent av REK. Les mer her: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2514696

Arbeidspakke 3