Arbeidspakke 3

Prosjektet «Forståelse av åndelig omsorg på sykehjem» inngår som en av fem arbeidspakker i prosjektet «Spiritual Care Education and Practice Development (SEP)».


Prosjektets formål er å utvikle et undervisningsopplegg om åndelig omsorg for helsepersonell som jobber i sykehjem. Prosjektet ønsker å styrke helsepersonells kompetanse om åndelig omsorg slik at de kan være gode forbilde for hverandre i arbeidet med åndelig omsorg i eldreomsorgen.

Prosjektet består av tre delprosjekt:

  1. Forståelse av åndelig omsorg: fokusgruppeintervju og individuelle intervju
  2. Hvordan lære åndelig omsorg i klinisk praksis: fokusgruppeintervju og individuelle intervju
  3. Pre- og post kompetansekartlegging av ansatte i sykehjem


Første artikkel til prosjektet "Understanding Spiritual Care—Perspectives from Healthcare Professionals in a Norwegian Nursing Home" finnes her:

https://www.mdpi.com/2077-1444/13/3/239Andre artikkel "A qualitative hermeneutical understanding of spiritual care in old age when living in a nursing home: The residents' voices" finnes her: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jocn.16855