Om SEP

About SEP

Spiritual Care Education and Practice Development (SEP) er en av tre fremragende forskningsprosjekter finansiert av VID Vitenskapelige Høgskole 2020 – 2023.

Vår visjon i SEP -prosjektet er å bidra til å forbedre åndelig omsorg i sykepleiepraksis til fordel for pasientene. 


Det overordnede målet er at SEP-prosjektet utvikler seg til et internasjonalt anerkjent «Center of Excellence for Spiritual Care Education» for sykepleierstudenter.


Forskning og formidling er viktig. Les mer under Forskning og i vår Årsrapport 2021


Our aims:


  • This application comes from five senior educators/researchers from Faculty of Health Studies together with three exceptional international researchers in the area of spiritual care.

  • We build upon the work of the EPPIC research network and their Spiritual Care Educational Standard.

  • The outlined research program aims to promote VID to become an internationally acknowledged Centre of Excellence by building an outstanding research community for spiritual care education for students in their clinical studies.

  • Our overall vision is to contribute to enhance spiritual care in nursing practice to the benefit of patients.


Further reading: Researchgate and Research and dissemination 


The SEP leadership team

The researchers are from different universities and countries.


Tove Giske

Professor in Nursing, Ph.D., Tove Giske, VID Specialized University, Faculty of Health Studies, Bergen, Norway

Linda Rykkje

Associate Professor, Ph.D.Linda Rykkje,
VID Specialized University, Faculty of Health Studies, Bergen, Norway

Wilfred McSherry

Professor in Nursing, Fellow of the Royal College of Nursing, PhD, Wilfred McSherry, University of Staffordshire, School of Health Care and Social Care, UK. Professor II VID Specialized University, Faculty of Health Studies, Bergen

Linda Ross

Professor, PhD, Linda Ross, South Wales University, Faculty of Life Sciences and Education, UK.


Charlotte Delmar

Professor in Caring Science, Fellow of American Academy of Nursing, PhD, Charlotte Delmar, Head of the Nursing and General Medicine Section at Aarhus University, Department of Public Health, Health Faculty, Denmark. Professor II at VID Specialized University, Bergen, Norway.Pamela Cone

Professor, PhD, Pamela Cone, Azusa Pacific University, School of Nursing, CA