SEP_liggende--bakgrunn

SEP is one of VID's three Excellence in research projects: more information


We hope you will participate in the EPICC student conference and Pre-conference. 
Registration closes: 29. March 2023.

Welcome to SEPSEP-prosjektet er en av tre prosjekter i VIDs fremragende forskningsmiljøer 2020-2023. 


Mer om prosjektet og de forskjellige arbeidspakkene finner du på

nettsidene våre:


Det ligger også info om prosjektet på VID sine sider om fremragende forskningsmiljø:
Les om vår forskning og formidling


Nyheter: